Gyakran ismételt kérdések

 

Hogyan érhetem el a No Roaming Kft. ügyfélszolgálatát?

  • E-mailben a nap 24 órájában: info@noroaming.hu
  • Telefonon 9 és 15 óra között állunk rendelkezésükre: +36 70 886 1000
  • Postai címünk: 2100 Gödöllő, Damjanich utca 30.

Mennyibe kerül a havi előfizetési díj?

A nemzetgazdasági miniszter 74/2013. (XII. 30.) rendelete alapján a nem számítógép alapú pénztárgépek (kiskasszák) adatforgalmi havidíja 1500 Ft+Áfa, míg a számítógép alapú pénztárgépek (PC-kassza) adatforgalmi havidíja 2500 Ft+Áfa.
A havidíjak nem függenek az adott hónapban forgalmazott adatmennyiségtől.

 

Mikortól indul az adatszolgáltatás?

Az adatkapcsolat a szerződéskötés pillanatától kerül aktiválásra, így annak dátuma a szerződés viszonteladó partner által történő létrehozásának napja. Az első naptári hónapra törthavi számla készül.

 

Milyen díjfizetési módok közül lehet választani?

  • Havi díjfizetés, banki átutalással
  • Féléves díjfizetés, banki átutalással (5% kedvezménnyel)
  • Éves díjfizetés, banki átutalással (évente 1 hónap ingyen)
  • Féléves díjfizetés, postai csekken történő fizetéssel
  • Éves díjfizetés, postai csekken történő fizetéssel

 

Hogyan lehet díjfizetési módot váltani?

Telefonon a 36 70 886 1000 számon, vagy e-mailben az info@noroaming.hu címen lehet igényelni. A díjfizetési módot csak akkor áll módunkban módosítani, ha nincs lejárt tartozás az előfizető nevén.

 

Fizetésnél milyen adatot kell megadni a közlemény rovatban?

Nagyon fontos, hogy utaláskor a közlemény rovatban a számla sorszámát szerepeltessék, hogy könnyen beazonosítható legyen. Ennek hiányában elhúzódhat a befizetett összeg jóváírása.

 

Hogyan küldjük ki a számlát?

Ügyfeleink az Előfizetői Szerződés aláírásával elfogadják, hogy az előfizetői díjra vonatkozó számlát elektronikus úton e-mailben kapják meg a szerződéskötés során megadott e-mail címre. Kivételt képeznek a csekken történő fizetést választók (féléves vagy éves), részükre postán küldjük ki a számlát és a csekket.

 

Mit tegyek az e-mailen küldött számlával?

Számlázó rendszerünket úgy alakítottuk ki, hogy a kiállított számlák aláírás és pecsét nélkül is hitelesek, így a nyomtatás helye a hitelesség szempontjából irreleváns. Kérjük, hogy nyomtassák ki a számlát.

 

Szüneteltethető-e a szolgáltatás?

Igen. A szüneteltetés iránti igényét legalább 15 nappal a tervezett szüneteltetés kezdő napja előtt, a kitöltött és aláírt szüneteltetési nyilatkozat, illetve a NAV-hoz beküldött PTGTAXUZ nyomtatvány e-mailen, faxon vagy postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélben) történő elküldésével tudja jelezni felénk. (A formanyomtatvány letölthető a Letölthető dokumentumok menüpontban.) Amennyiben a szünetelés beállítható, a beállítás után e-mailben visszaigazoljuk Önnek.
Az Előfizető köteles ezen szüneteltetés iránti kérelem benyújtását megelőzően a PTGTAXUZ elnevezésű nyomtatványon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére bejelenteni a pénztárgép használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését. Kérjük, hogy a NAV felé történt bejelentést szíveskedjenek részünkre is igazolni (a nyilatkozat mellé csatolni), ellenkező esetben a szüneteltetési kérelmüket nem tudjuk teljesíteni. Szüneteltetést beállítani csak abban az esetben tudunk, ha nincs az Előfizetőnek lejárt fizetési kötelezettsége, ezért kérjük a kérelem benyújtása előtt ezt rendezni.

 

Szüneteltetés alatt kell fizetnem a szolgáltatásért?

A Szolgáltatónál megfelelően bejelentett, az üzemeltetés alatt szüneteltetett pénztárgépek a szüneteltetés idejére (teljes hónapok) mentesülnek a havidíj fizetése alól.

 

Mennyi ideig lehet szüneteltetni az előfizetést?

Minimum 1 hónapig, de maximum 6 hónapig lehet folytonosan szüneteltetni az előfizetést. Mivel a szolgáltatás havidíjas, így a szüneteltetést csak teljes naptári hónapra tudjuk beállítani (kezdő hónap első napjától záró hónap utolsó napjáig).

 

Mi a szüneteltetésből való visszakapcsolás módja?

A szüneteltetés megszüntetését legalább 15 nappal a visszaaktiválás kért dátuma előtt (amennyiben az eltér a megszüntetéskor megadott időponttól) a kitöltött és aláírt szüneteltetés megszüntetési nyilatkozat e-mailen, faxon vagy postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélben) történő elküldésével szükséges jeleznie felénk. (A formanyomtatvány letölthető a Letölthető dokumentumok menüpontban.)
A szüneteltetés megszüntetését minden esetben a NAV felé is jelezni kell a PTGTAXUZ nyomtatvány beküldésével!

 

Miért kell, hogy online legyen a pénztárgép?

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelet szerint jelenleg csak online adatkapcsolatot biztosító pénztárgépek használhatóak.

 

Miért kell a pénztárgépbe adatkapcsolat?

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013. (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendeletében meghatározottak szerint a pénztárgépben keletkezett adatokat az adóhatóság felé továbbítani kell és ehhez az online kapcsolathoz mobil adatkommunikációs megoldás szükséges.

 

Hol és milyen pénztárgépet vásárolhat, amely megfelel a rendeletnek?

Pénztárgépet a pénztárgép viszonteladóknál vásárolhat. A Rendeletnek megfelelő pénztárgépekre a forgalomba hozatali engedélyeket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) adja ki.

 

A No Roaming Kft. is forgalmaz pénztárgépet?

A No Roaming Kft. nem foglalkozik pénztárgépek gyártásával és forgalmazásával, csak a vonatkozó rendelet szerinti adatkommunikációt biztosítjuk ügyfeleink számára.

 

Melyik pénztárgépet ajánlják?

Jelenleg a piacvezető Micra Metripond Jota S, Eco S és Mini S pénztárgépeit ajánljuk.

 

Mi az az AEE?

A pénztárgépben keletkezett adatokat a régi fekete dobozt felváltó, de annál bonyolultabb funkciókat is ellátó ún. AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolja és továbbítja. Az AEE, illetve az abba épített SIM chip biztosítja az adattovábbítás lehetőséget.

 

Mi az a SIM chip?

A SIM chip egy elektronikai alkatrész, a funkciója pedig megegyezik a mobiltelefonokban használt SIM kártyáéval, de ezt az alkatrészt fixen beépítik az AEE áramköreibe. Mivel az AEE bonthatatlan kivitelben kerül a pénztárgépbe, a SIM chip nem cserélhető, tehát az AEE szerves és elválaszthatatlan részét képezi.

 

Használható-e bármilyen más internetkapcsolat a kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez?

Nem. A rendelet kötelező jelleggel írja elő a mobil hálózatokon keresztüli, titkosított adatcsatorna használatát. Ezt a kötelezettségét csak az AEE-be eltávolíthatatlanul beépített SIM chip segítségével tudja teljesíteni.

 

Választhat-e Ön a mobil szolgáltatók közül?

Mivel a SIM chip az AEE-be kerül beépítésre és a Szolgáltató tulajdonát képezi, ezért csak az a Szolgáltató tudja nyújtani a szolgáltatást, amelyiknek a SIM chip-je beépítésre került. Ön a pénztárgép kiválasztásával Szolgáltatót is választ egyben, de a Rendeletben meghatározott műszaki paraméterek és előírások szerint az Ön pénztárgépe bármelyik magyarországi mobil hálózatra automatikusan fel tud kapcsolódni, így az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető.

 

Kell-e túlforgalmazási díjat fizetni?

Nem kell túlforgalmazási díjat fizetni.

 

Honnan tudhatja Ön, hogy a pénztárgépe online adatkapcsolata rendben működik?

A pénztárgépébe vagy az adóügyi nyomtatójába épített AEE három, különböző színű jelzőfénnyel jelzi a funkciók működési állapotát. Az adatátvitel működőképességét a folyamatosan világító sárga fény jelzi. Ha a sárga fényt villogni látja, akkor adatátviteli problémája van és a No Roaming Kft. telefonszámán vagy e-mail címén jelentheti be a hibát.

 

Kell-e aggódnia, hogy az országhatár közelében működő pénztárgépek esetleg a szomszédos ország mobilhálózatára kapcsolódnak, jelentős többlet költséget okozva?

A No Roaming Kft. szolgáltatása kizárja a szomszédos országok hálózataira való kapcsolódást.

 

Hogyan mondhatom fel az előfizetői szerződést?

Az előfizetői szerződés felmondás iránti igényét a kitöltött és aláírt felmondási nyilatkozat illetve NAV-hoz beküldött PTGTAXUZ nyomtatvány e-mailen, faxon vagy postai úton (ajánlott vagy tértivevényes levélben) jelezheti felénk. (A formanyomtatvány letölthető a Letölthető dokumentumok menüpontban). A szerződés felmondása iránti kérelmet az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételének utolsó napja előtt legalább 15 nappal előbb bejelenteni a Szolgáltatónál, ebben az esetben tudjuk a szolgáltatást a megszűnési hónap utolsó napjával megszüntetni.
A 15 napos beküldési időtől abban az esetben tudunk eltekinteni, ha a felmondás oka a pénztárgép javíthatatlansága és új készülék üzembe állítása. Ilyen esetben Szolgáltató a két szerződés folytonosságát tekinti iránymutatónak.
A szolgáltatás igénybevételének utolsó napját követő naptól a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolatot a Szolgáltató megszünteti, amelyről a Szolgáltató a NAV-ot értesíti.
Az előfizetői szerződés felmondásával Előfizető tudomásul veszi, hogy az érintett Pénztárgép(ek) adatforgalma visszavonhatatlanul letiltásra kerül, és a pénztárgép csak AEE cserét követően lesz ismét használható.